תקנון אתר המכירות באינטרנט

תקנון אתר המכירות באינטרנט

 

לקוח/ה יקר/ה, קרא תקנון זה, המתעדכן מעת לעת, על מנת להכיר את תנאי השימוש באתר המכירות המקוון. לתשומת ליבך, יובהר כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

 

מוצרי העסק: "לה קאסה" (להלן: "העסק" המוצרים יסופקו על ידי העסק באמצעות מתקין חיצוני שישלח על ידי העסק.

 

הלקוח באמצעות פעולת הרכישה מאשר ("הלקוח"), כי הינו מסכים להוראות הפעולה באתר וכי קרא תקנון זה לא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של על פי תקנון זה.         .

 

מי רשאי לקנות באתר

רכישת מוצרים באתר המקוון של העסק כפופה לתנאים וההגבלות החלים על ביצוע כל המחזיקים, בכפוף להוראות תנאים אלה. או על פי הוראות תקנון זה / המכירה על פי דין.

 

מחירים

כל המחירים המפורטים באתר www.la-casa.co.il אונליין נקובים בשקלים חדשים, ואינם כוללים משלוח על ידי מתקין, מדידות, פירוק דלתות ישנות והתקנת דלתות חדשות שתשולם על ידי הלקוח ישירות למתקין.

 

אספקת והתקנת דלות, תתבצע רק לאחר הסדרת התשלום במלואו על ידי הלקוח.

  

 

עדכון מחירים

העסק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  ובלא צורך בהודעה מוקדמת, לשנות מחירי המוצרים עם אישור ההזמנה על ידי העסק.

 

מע"מ

המחירים כוללים מע"מ.

 

תנאי ומועדי התשלום

תנאי ומועדי התשלום יהיו בהתאם לנוהג העסק לחיוב מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישור העסק בעת אישור ההזמנה.

 

מבצעים, הטבות והנחות

העסק רשאי להציע הטבות והנחות ללקוחותיו והוא רשאי להפסיק מבצעים ו/או להחליפם ו/ או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה.

 

מוצרים שאזלו

אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי הסחורה שיימצא באותה עת בידי העסק יחד עם זאת העסק אינו חייב לספק מוצרים שלא יימצאו בעת הליקוט בחנות.

 

 

מועדי אספקה

המוצרים יסופקו תוך 30 יום מיום המדידה, ואישור הלקוח על המידות.

 

 

אחריות

העסק אחראי על ביצוע עבודותיו של מתקין הדלתות, אולם העסק אינו אחראי על פירוק דלתות בבתים אשר עשוי לפגוע בטיח/קרמיקה אשר אינו קשור לביצוע העבודות  ולמקצועיות העסק.

 

העסק נותן אחריות לדלתות לתקופה של 5 שנים, למעט נזקי מים ושימוש בלתי סביר ובכפוף לכתב אחריות שיסופק על ידי העסק.

 

הלקוח מודע לעובדה כי יתכנו שינויים קלים בגווני צבע שונים אשר עשויים להיווצר במהלך תהליך יצור הדלתות.

  

 

ביטול עסקה

*המוצרים מיוצרים לפי דרישת לקוח לא ניתן לבטל את העסקה

ביטול עסקה לאחר ביצועה, יחייב את הלקוח בסל של % 5 מעלות העסקה, ביטול לאחר לקיחת מידות יחייב את הלקוח ב- % 15 מסך ההזמנה. לאחר ייצור הדלתות /קביעת התקנה, ניתן לבטל רק את עלות ההתקנה.

 

תשלום ששולם על ידי הלקוח למתקין לא יוחזר

 

 

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם ביניכם לבין העסק בקשר עם רכישה באתר , ותנאים אלו יחולו עליכם עם אישורכם על הסכם זה.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר החברה באינטרנט ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.Call Now Buttonהתקשרו עכשיו